DOBRNA

Dobrna je kraj, ki leži na nadmorski višini 375 m, v severnem delu Celjske kotline, med obronki Paškega Kozjaka in Pohorja. Je na pol poti med Celjem in Velenjem, le 14 km jo loči od povezave z avtocesto (Arja vas), od Maribora je oddaljena 69, Ljubljane pa 79 km.

Bogata kulturna dediščina, zlasti arhitekturna, je na Dobrni v dobršni meri nastajala prav zaradi turizma. Ves čas, zlasti v zlati dobi razvoja zdraviliške Dobrne v 18. in 19. stoletju, sta si nenehno podajala roko. Razvoj zdraviliške dejavnosti je bil vabljiv za vlagatelje v kraj, kjer so gradili vile, bilo jih je tisti čas kar triindvajset, zato je turizem spodbujal nastajanje te zanimive kulturne dediščine.

Tu najdemo spomenike, ki nas seznanjajo z bogato zgodovino kraja. To so gradovi, fevdalni nosilci razvoja kraja, simboli politične in vojaške moči ter gospodarskega življenja v kraju. Graščaki so bili lastniki gradov in vseh posestev, od katerih so živeli. Na Dobrni je bilo njihovo življenje ves čas tesno povezano tudi z zdravilno vodo, čeprav so v gospodarskem smislu sorazmerno pozno začeli razvijati to dejavnost. Šele z nastopom Gačnikov od začetka 17. stoletja naprej se je za Dobrno začelo obdobje razcveta.

Terme Dobrna

TERME DOBRNA

Terme Dobrna smo sodobno in dinamično zdraviliško-turistično središče. Zdravilišče združuje tako naravne danosti kot sodobno medicinsko znanost, kar ga uvršča v sam vrh slovenskega turizma.

Sloveča tradicija, ki sega v 15. stoletje, podnebje in čudovito naravno okolje, sprostitev, kvalitetna nega in oskrba, družabnost in razvedrilo – vse to so dejavniki, ki že od nekdaj privabljajo k nam goste iz vsega sveta.

V Termah Dobrna imamo tri naravne zdravilne dejavnike, priznane s strani Ministrstva za zdravje Republike Slovenije: termalna voda, fango in šota.

POSLANSTVO DRUŽBE

Poslanstvo Term Dobrna je zagotavljati dobro počutje in zdravje za vse generacije, s preventivnim delovanjem, strokovnostjo, na kakovosten način in z uporabo naravnih zdravilnih sredstev.
Zdravje je naše vodilo in generator razvoja. Z nudenjem oddiha v neokrnjeni naravi in iskanjem ravnovesja ugodno vplivamo na zdravje naših gostov. S preventivnim delovanjem zdravje varujemo, z rehabilitacijo in zdraviliškim zdravljenjem ga povrnemo.
Z uspešnim poslovanjem ustvarjamo podlago za prosperiteto naši ključnih deležnikov – gostov, zaposlenih, poslovnih partnerjev in lastnikov.

VIZIJA DRUŽBE

Terme Dobrna smo uspešno podjetje, sodobno in dinamično medicinsko – turistično središče, ki združuje naravne danosti, tradicijo, gostoljubje, strokovnost in medicinsko znanost.
V okviru term deluje diagnostično-rehabilitacijski center, v katerem sodelujemo z vodilnimi strokovnjaki na področjih ginekologije, urologije, ortopedije in nevrologije. Smo partner moškemu in ženski v vseh obdobjih rodnosti, obenem pa ju ščitimo pred najpogostejšimi civilizacijskimi boleznimi. Na področju srednje in vzhodne Evrope smo prepoznani kot vodilni center za pomoč pri bolezenskih težavah z rodili, neplodnostjo, inkontinenco ter diagnostiko na področju ginekološko-uroloških stanj v povezavi z onkologijo ter nevroloških stanj.
Na turističnem segmentu smo vodilni na področju sonaravnega turizma, specializirani za pare in družine z majhnimi otroci, ki iščejo mir, sprostitev in zdrav način življenja v neokrnjeni naravi ob raznovrstni namestitveni in gostinski ponudbi.

www.terme-dobrna.si