EMARSDirigiranje

je namenjeno aktualnim in bodočim vodjem pihalnih, godalnih, simfoničnih ter vokalnih sestavov, pa tudi vsem posameznikom in posameznicam, ki bi se radi pobližje spoznali z dirigiranjem. Individualna in skupinska dinamika poučevanja, z usposobljenimi stalnimi in gostujočimi predavatelji, zagotavlja učinkovito posredovanje znanj in veščin, tako na praktičnem kot na glasbeno-teoretičnem področju.

Udeležence na seminarju bosta skozi leto vodila predavatelja Simon Perčič-dirigiranje in mag. Jaka Pucihar- klavir, glasbena analiza in aranžiranje. Posebej nas še veseli, da smo v letošnjem letu uspeli pridobiti tudi partnerje in posameznike-ce, s katerimi bo program razširjen in obogaten tako na praktičnem kot teoretičnem področju. Srečali se bomo tako s komornim zborom kot pihalnim in simfoničnim orkestrom. Posamezna predavanja bodo tematsko oblikovana z namenom povezovanja in uporabe teoretskih pristopov v praksi. Poleg individualnih ur bo večina predavanj in praktikumov izvedena v skupini. Poleg spodbude k samostojnemu študiju bo udeležencem in udeleženkam na voljo podpora pri razlagi in analizi glasbenega teksta, pri izbiri literature ter nenazadnje video analiza in refleksija lastnega dirigiranja ter interpretacije. Prav tako bodo potekale različne diskusije o repertoarju in psihologiji vodenja vaj oz. projektov. Zaradi različnih sodelujočih ansamblov bo program vnaprej določen. Posebna pozornost bo namenjena tudi tistim, ki še nimajo dirigentskih izkušenj – orkestra oziroma zbora. Poleg priporočljive aktivne udeležbe je na voljo tudi možnost pasivne udeležbe.

EMARSDirigiranje

Število udeležencev je omejeno na 10 slušateljev-ic programa.

Izobraževanje bo potekalo – od septembra 2023 do februarja 2024 – v prostorih Prosvetnega doma Horjul – Slovenska cesta 12, 1354 Horjul. Posamezni praktikumi bodo izvedeni na sedežu posameznega orkestra..

CENA in PLAČILNI POGOJI

Znesek celotnega izobraževalnega programa / EMARSDirigiranje / za šolsko leto 2023/2024 je 550 €.

Pasivna udeležba izobraževalnega programa / EMARSDirigiranje / za šolsko leto 2023/2024 je 160 €.

Izpolnjeno prijavnico pošljite do petka, 22.septembra 2023!

Znesek izobraževalnega programa boste poravnali po prejetju računa. V primeru opravičljive odsotnosti, bo lekcija po dogovoru individualno oz skupinsko nadomeščena na daljavo (online). Zaradi vaše odpovedi zneska izobraževalnega programa na vračamo.

S prijavnico soglašam, da se fotografije, audio in video posnetki, ki bodo nastali v času EMARSDirigiranje, uporabijo izključno za arhiv Kulturno umetniškega društva EMARS, na spletni strani ter družbenih omrežjih

TERMINI IZOBRAŽEVANJA

1. termin / 30. september (demonstracijski ansambel-Horjul)

2. termin / 28. oktober (Orkester Simfonika Vrhnika)

3. termin / 25. november (Komorni zbor Danica-Horjul)

4. termin / 27. januar (Pihalni orkester Vrhnika)

5. termin / 17. februar **

6. termin / (individualni dogovor, evalvacija-online)

* Pouk se prične v dopoldanskem času (9:00 do 15:00) oz. je izjemoma lahko prestavljen na popoldansko-večerni termin. Natančen razpored bo kandidat-kandidatka prejel-a ob prijavi.

** zaključni termin še v dogovoru