SVETI JOŽEF

Dom svetega Jožefa s cerkvijo svetega Jožefa predstavlja romarsko, izobraževalno in pastoralno središče celjske škofije in tudi širše slovenske regije.

Ustanoviteljica Doma svetega Jožefa je Misijonska družba svetega Vincencija Pavelskega – lazaristi. Dejavnosti Doma svetega Jožefa, ki še vedno sledijo karizmi svetega Vincencija Pavelskega, so razdeljene na tri glavna področja:

Duhovne in izobraževalne dejavnosti

Posameznikom in različnim skupinam ponujamo in omogočamo večdnevna duhovna srečanja, obnove in razmišljanja, izobraževanja, seminarje, predavanja in kulturne dogodke, ki temeljijo na temeljih krščanskih vrednot. Vrata naše hiše so odprta za romanja in skupine od blizu in daleč, saj jim nudimo nastanitev, prehrano in možnost najema konferenčne dvorane za njihovo delo. Smo hiša zbiranja, hiša prijateljstva, kulture in dialoga, odprta za vse ljudi dobre volje.

Orgeljska šola

Izobražuje in ustvarja organiste, ki aktivno sodelujejo v slovenski župniji. Ta dejavnost ima visoko pastoralni značaj, saj organistom poleg praktičnega (glasbenega) usposabljanja nudi tudi liturgično formacijo ter jih uvaja v delo in življenje Cerkve.

Zavod za dolgotrajno oskrbo

S skrbjo za ostarele in onemogle, ki so v naši ustanovi deležni celodnevne oskrbe, želimo slediti karizmi služenja ubogim. Zato pri nas živi približno sto dvajset starejših oseb, katerih življenje in delo sta vključena v splošno poslanstvo našega zavoda.

Sveti Jožef

1681: Celjani v zahvalo za prenehanje kuge zgradijo cerkev svetega Jožefa. Cerkev hitro postane priljubljen romarski kraj in to je še danes, kar je razvidno iz dveh romarskih shodov, ki potekata 19. marca in 1. maja.

1852: Blaženi škof Anton Martin Slomšek v dvorano svetega Jožefa v Celju povabi nad duhovnike Misijonske družbe Vincencija Pavelskega – lazariste s poslanstvom širjenja ljudskih misijonov.

1933: nadgradnja misijonske hiše s strani cerkve.

1940-1944: med drugo svetovno vojno nemški okupator preneha graditi misijonski dom.

1945: dom si prisvojijo komunistične oblasti.

1990: hiša je v zelo slabem stanju vrnjena lazaristom.

1993: začetek obnove hiše

1998: ustanovitev Doma sv. Jožefa.

2008: posodobitev hiše in začetek oskrbe starejših.

https://www.jozef.si/